Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Hasan AYGÖR Yer Kiralama İlanı

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Mülkiyeti Yahşihan Belediyesine ait İlçemiz Yenişehir Mahallesi Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Hasan AYGÖR Sokak No:10 adresinde bulunan 500 m²’lik kullanım alanı bulunan park alanının 1 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Hasan AYGÖR Sokak No:10 adresinde bulunan 500 m²’lik kullanım alanı bulunan kiralama ihalesi 02.03.2022 tarihinde, saat 09:00’da Yahşihan Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU YER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

 

 

Yenişehir Mahallesi Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Hasan AYGÖR Sokak No:10

 

500

 

1.200,00 TL

 

432,00 TL

 

09:00

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhale Evrakları

Gerçek ve Tüzel kişiler için

Şahıs katılımcılar ise

 

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.