Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri Belediye Spor YahşiPati İletişim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - Salih Baş

1985 tarihinde Kırıkkale'de doğan BAŞ. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İşletme fakültesi Konaklama işletmesi bölümünden mezun oldu. 18 Yıllık profesyonel iş hayatının tamamı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yerel Yönetimler tecrübesine aittir. 12 yıl boyunca TSK'nın komuta kademesinde sırasıyla İstanbul, Bingöl, Amasya, Hatay ve Şırnak'ta görev yapmış olup 2017 yılında kendi isteğiyle istifa etmiş olup açıkta atama ile Yahşihan Belediye Başkanlığı Emlak ve Su Birimine memur olarak başlamıştır. 

Şuan aktif olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde müdür olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

1)Kurumu insan gücü ve planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmaları yapmak, Personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmaları yapmak, Belediye personel politikasının “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslara “ uygun olarak oluşmasını sağlamak

2)Belediye memurlarının atama, özlük, sicil emeklilik, disiplin ve benzeri işlemleri yürütmek. İş Kanununa tabi işçilerin iş akdi, iş akdi feshi, Toplu iş Sözleşmesi, Sendikal ilişkiler, Özlük ve Emeklilikle ilgili işlemleri, Belediye Kanununun 49. maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerini yapmak, yenilemek, kurum personelinin ücretlerini tahakkuk etmek.

3)Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

4)Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.