Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim

Dosyayı İndir

PLAN TADİLATI

Askıya Çıkış Tarihi : 06.10.2020

Askıdan İniş Tarihi : 09.11.2020

           

İLAN

 

Belediyemiz Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı gereğince; 3194 Sayılı İmar Kanununun 14.02.2020 tarihinde yapılan değişiklikte (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) ‘’İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.’’ ve Geçici Madde 20 – (Ek:14/2/2020-7221/13 md.)  ‘’Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.’’ kararı alınmıştır.
        Bu karar ve İlçemizin güncel ihtiyaçlarını karşılayacak revizyonları yapmak üzere Kırıkkale İli Yahşihan ilçesi 3300 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapımına dair 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi kanun ve yönetmelik çerçevesi gereğince imar plan tadilatı belediyemiz ilan panosuna asılarak askıya çıkartılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.