Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Ocak 2020 Meclis Gündemi

T.C.
YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

97936546-105.02-E.3997

 

27/12/2019

Konu  :

Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı

 

 

 

 

D O S Y A

 

 

        Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek 03/01/2020 Cuma günü saat:15.30’da

Belediyemiz Meclis Toplantı  Salonunda 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplanacaktır.
        Toplantıya teşriflerinizi rica ederim. 

Gündem                                    :
1- 2020 Mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi
2- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi
3- Meclis huzur haklarının belirlenmesi
4- Denetim komisyonu üyesi seçilmesi
5- Arsa satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi
6- İmar plan tadilatlarının görüşülmesi
7- Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi
8- Hibe Araç alımının görüşülmesi 

 

 

(e-İmzalıdır)
Osman TÜRKYILMAZ
Belediye Başkanı

 

27/12/2019

Yazı İşleri Müdürü

: Zeki KURTARAN

(e-İmzalıdır)

 

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(yzKJtX-DEQvIC-f3Biei-kPYodX-MUzIFJjw) kodunu yazınız.

 

Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan/Kırıkkale
Telefon No: (318)357 25 60 Faks No: (318)357 37 87
e-Posta: info@yahsihan.bel.tr İnternet Adresi: https://yahsihan.bel.tr

Bilgi için: Zeki KURTARAN
Yazı İşleri Müdürü
Telefon No: