Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Meclis Kararları 04.02.2016

MECLİS KARARLARI

  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2016 yılı Şubat ayı toplantısını yapmak üzere 04.02.2016 Perşembe günü saat 11.00’da Belediyemiz Nikah Salonunda Meclis I.Başkan V. Muzaffer BERKDEMİR  başkanlığında 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.              

 Yapılan yoklamada meclis toplantısına 8 üyenin katılımı ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. Meclis I.Başkan vekili Muzaffer BERKDEMİR gündem Belediyemiz meclisinin 07.01.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile toplu konut yapılması için Belediyemizce alınacak taşınmazlarda ipotek bulunduğundan söz konusu meclis kararına “taşınmazların ipotekli olarak devir alınması” ibaresinin konulması için konunun gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi. Meclis I.Başkan vekili Muzaffer BERKDEMİR gündem maddelerini okuyarak toplantıya başlandı.

              GÜNDEM :

              1- Belediye Birimleri Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesi,

              2- İmar  plan  tadilatlarının görüşülmesi,

              3- İpotekli olarak taşınmaz alınmasının görüşülmesi,