Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Meclis Kararları 03.04.2018

MECLİS KARARLARI

  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2018 yılı Nisan ayı toplantısını yapmak üzere 03.04.2018 Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis toplantı Salonunda, Başkan Ahmet SUNGUR’ un başkanlığında yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.             

 Yapılan yoklamada meclis üyelerimizin tamamının toplantıda hazır bulunmaları ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. Başkan Ahmet SUNGUR toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce 5393 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince Belediyemiz meclisinin 04.01.2017 tarih ve 2018/1 sayılı kararı ile oluşturulan Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından Belediyemiz 2017 yılı iş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda hazırlanan denetim raporunun okunacağını bildirerek,  Denetim Komisyonu Başkanı Hüseyin SARIYER’ den raporun okunmasını istedi. Denetim Komisyonu Başkanı Hüseyin SARIYER  tarafından meclisimize okundu.