Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                           MECLİS KALEMİ

06.11.2020 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

 

2020 KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR        SAYISI

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

06.11.2020

 

 

60

 

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince Kasım 2020 ayı dahil bundan sonraki tüm meclis toplantılarının ses ve görüntülü olarak kayıt altına alınması için yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

    

 

 

61

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07-06-2005 tarih ve 57 nolu genelgesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda Analitik Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan, Bütçe Kararnamesi Gelir ve Gider Cetvellerinden oluşan 2021 Mâli Yılı Bütçe Tasarısının tamamı 80.000.000,00-TL. olarak belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

 

 

62

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak rapor ile birlikte 2020 yılı Aralık ayı meclisinde görüşülmek üzere tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

06.11.2020

 

 

63

Servis Araçlarının Uygunluk ve Güzergâh belge harç bedelinin 150 TL olarak   belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

 

 

64

İlçemiz Yenişehir Mahallesi 264. Sokak No:14 adresinde bulunan 1000 m² lik park alanının 9 yıllığına kiraya verilmesine, kiralama ile ilgili ihale ve işlemleri yapmak üzere Belediye encümenine yetki verilmesi için yapılan işaretle oylamada Belediyemiz encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

06.11.2020

 

 

65

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (m) fıkrasına göre; ‘Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek’ hükmü gereği, Muhtarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği’nin kabul edilerek, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

 

 

66

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesinin (m) fıkrasına göre; ‘Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek’ hükmü gereği, Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin kabul edilerek, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

06.11.2020

 

 

 

 

67

İlçemiz Doğanlık Mahallesi I30-B-14-C-2-C 1/1000 ölçekli imar plan paftası içerisinde, ekli krokide gösterilen Y:538251.946 X:4414458.252, Y:538276.946 X:4414458.252, Y:538276.946 X:4414438.252, Y:538251.946 X:4414438.252 koordinatları arasında kalan 500 m² alanın ilçemizde yaşayan hayvan severlere hizmet vermek amacıyla evcil hayvan mezarlığı olarak tahsisine, mezarlığın isminin ‘Güneş Cesur Evcil Hayvan Mezarlığı’ olmasına ve bir hayvan mezar bedelinin ilçemize 10 adet fidan dikimi veya 1 adet büyük boy hayvan maması alıp sokak hayvanlarını beslemek olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

 

 

68

İlçemiz Alaaddin Mahallesi I30-B-20-A-1A 1/1000 ölçekli imar plan paftası içinde, 32 ve 33 numaralı adalar arasında kalan park alanından 500 m² lik kısmının Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne halı saha yapılması amacıyla 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği 9 yıllığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

06.11.2020

 

 

69

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. Maddesinin (son) fıkrasına göre; ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü gereği Belediyemiz banka hesaplarına kamuya tahsislidir şerhi konulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

06.11.2020

 

 

 

 

70

5393 sayılı kanunun 38.maddesi (l) fıkrasında şartsız bağışları kabul etmek belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılsa da 5393 sayılı kanunun 85. Maddesinin (b) fıkrasında belediyelerin ancak kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hüküm altına alındığından, Şimşek Kardeşler İş.Mak.Mad.İnş.Taah.Tar.Nak.San. Tic.Ltd.Şti firması adına kayıtlı bulunan 06 DA 9077 plakalı 2010 Model Beyaz Renkli 90291500824314 motor ve NMB37537412082979 şase numaralı kamyonun Belediyemize hibe olarak kabul edilmesi hususunda yapılan oylamada, 06 DA 9077 plakalı  kamyonun Belediyemize hibe olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

06.11.2020

 

 

 

 

71

5393 sayılı kanunun 38.maddesi (l) fıkrasında şartsız bağışları kabul etmek belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılsa da 5393 sayılı kanunun 85. Maddesinin (b) fıkrasında belediyelerin ancak kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hüküm altına alındığından, Şimşek Kardeşler İş.Mak.Mad.İnş.Taah.Tar.Nak.San. Tic.Ltd.Şti firması adına kayıtlı bulunan 06 DA 9078 plakalı 2010 model Beyaz renkli 90291500824674 motor ve NMB37537412082999 şase numaralı kamyonun Belediyemize hibe olarak kabul edilmesi hususunda yapılan oylamada 06 DA 9078 plakalı kamyonun Belediyemize hibe olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.