Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2019 Aralık Ayı Meclis Kararları

 

 

 

T.C.YAHŞİHAN BELEDİYESİ                                                           MECLİS KARAR KAĞIDI

KARAR TARİHİ: 05.12.2019                                                         

TOPLANTI SAYISI : 13

TOPLANTI SAATİ : 15.30  

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı-Soyadı

 Başkan: Osman TÜRKYILMAZ Belediye Başkanı

Üyeler : Ulvi Murat KÖKSAL, Behzat KOÇDOĞAN, Mustafa ÇETİN, Ülkü TOKSOY, Hakan ŞANSAL, Nihat ÖZDİYAR, Metin KARAKUŞ, Hüseyin ÇAVDAR, Samiye TÜRKYILMAZ, Atila GÜRSES, Ömer ÇETİN, Bülent DELİCE,  Uğur AKÇADAĞ, Memiş ŞENSOY, İbrahim AKTUĞ

       

 

MECLİS KARARLARI

           Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek 2019 Aralık ayı toplantısını yapmak üzere 05.12.2019 Perşembe günü saat 15.30’da Belediyemiz meclis toplantı salonunda 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince Başkan Osman TÜRKYILMAZ başkanlığında toplandı.

           Yapılan yoklama sonucunda belediyemiz meclisinin eksiksiz toplandığı görüldü. Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ Belediyemizdeki Müdürlük kadrolarında bazı değişiklikler olduğunu bildirerek, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Hüsamettin GÜRSES’ in Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna İtfaiye Müdürü Zeki KURTARAN’ın Destek Hizmetleri Müdürü Abdullah OĞAN’ ın ise İtfaiye Müdürlüğüne atandığını, 5393 sayılı kanunun 49.maddesi Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü gereğince bilgilerinize sunuyorum dedi. Başkan Osman TÜRKYILMAZ gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce gündemimizde bulunmayan; Trafo Yer Tahsisi ve Kredi çekilmesi ve Temlik yetkisinin verilmesi olmak üzere iki adet konunun gündeme alınmasını öneriyorum dedi. Bu konuların gündeme alınması için 5393 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yapılan oylama sonunda oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi. Başkan Osman TÜRKYILMAZ Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 07.11.2019 tarih ve 12 sayılı Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunmasını söyledi. 07.11.2019 tarih ve 12 sayılı olağan meclis toplantısında alınan 73,74,75,76,77 ve 78 nolu karar özetlerinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddeleri okunarak toplantıya başlandı.

 

GÜNDEM :

 

  1. Mescide İsim verilmesinin görüşülmesi,
  2. Müze Çalışmasının görüşülmesi,
  3. Trafo Yer Tahsislerinin görüşülmesi,
  4. Kredi çekilmesi ve Temlik yetkisi verilmesinin görüşülmesi.

 

KARAR NO – 79 : İlçemiz Alaaddin mahallesi Karanfil Sokak No:2 adresinde bulunan Çetin Koçdoğan Parkı içerisinde yer alan Mescide isim verilmesinin görüşülmesinde; 5393 sayılı kanunun 81.maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.Hükmü gereğince 26 Ağustos 2016 tarihinde PKK terör örgütleri tarafından Şırnak İli Cizre Çevik Kuvvet binasına yapılan haince saldırı sonucu şehit düşen Ferhat BOZKURT isminin yaşatılması ve ailesine manevi destek olunması amacıyla Çetin Koçdağan Parkının içinde bulunan mescide Şehit Ferhat BOZKURT isminin verilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO – 80 : İlçemiz Kadıoğlu mahallesi 1512 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait istasyonda Belediyemizce müze çalışması yapılması planlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2.Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde 340 m2 kapalı alan ve 3660.60 m2 açık alan müze yapımı için bedeli mukabilinde kiralanacaktır. Müze çalışmasının tamamlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile karşılıklı kira bedelinin belirlenerek 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince kiralanmasına ve protokol imzalanmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Hakan ŞANSAL’a yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO – 81 : İlçemiz Yenişehir ve Erenler Mahallesinde hızlı bir şekilde artan ticarethane ve konutlar inşaatları nedeniyle bu bölgelerde elektrik enerjisi ihtiyacı artmış mevcut trafolar yetersiz kalmaya başlamıştır. Söz konusu bölgelerde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş enerji ihtiyacını karşılamak ve yeniden düzenlemek amacıyla Belediyemizden 4 adet trafo yeri tahsis edilmesi için talepte bulunmuşlardır.

             İlçemiz Yenişehir ve Erenler Mahallesindeki yapıların elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için 3194 sayılı imar kanunun 8.maddesi gereğince tadilat yapılarak; Aşağıda Trafo yerleri belirlenen park alanlarından 40 m²’lik alanın imar planında trafo yeri olarak ayrılması, ayrılacak trafo yerinin 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’e tahsis edilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

1.Yenişehir Mahallesi 252 Adanın Batısında bulunan park alanı

                          ED-50                                                                         ITRF

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

5

539227.863

4415180.303

5

539199.339

4414996.296

6

539232.315

4415178.028

6

539203.791

4414994.020

7

539228.674

4415170.904

7

539200.150

4414986.897

8

539224.222

4415173.180

8

539195.698

4414989.173

 

2.Yenişehir Mahallesi 403 Adanın Batısında bulunan park alanı

ED-50                                                                          ITRF

Nokta No

Y

X

Nokta No

Y

X

1

539344.019

4414918.673

1

539315.493

4414734.667

2

539350.708

4414914.073

2

539322.182

4414730.067

3

539348.585

4414909.465

3

539320.059

4414725.458

4

539341.896

4414914.065

4

539313.370

4414730.058

 

3.Erenler Mahallesi 735 Adanın Güneyinde bulunan park alanı

735 ada -17 parsel Güneyi –ED-50

 

Nokta No

Y

X

9

539748.419

4414200.600

10

539763.692

4414200.379

11

539763.367

4414190.205

12

539748.263

4414190.486

 

4.Erenler Mahallesi 732 Adanın Güneyinde bulunan park alanı

732 ada -9 parsel Güneyi –ED-50

 

Nokta No

Y

X

5

539751.217

4414404.747

6

539764.210

4414405.195

7

539764.451

4414398.202

8

539751.459

4414397.751

 

KARAR NO – 82 : Belediye Meclisimizin 04.10.2019 tarih ve 2019/69 sayılı kararı ile İlçemiz sınırları içirişinden geçmekte olan D-200 Devlet Karayolundaki trafik akışının denetlemesi ve kazaların önüne geçmek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16.maddesi dikkate alınarak Belediyemiz imkânları ile kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) projesini gerçekleştirmek, Belediyemiz ana hizmet binası ve ek hizmet binaları ile irtibat bürolarının güvenlik sistemlerinin kurulması için 5393 sayılı kanununun 18/d maddesi gereği Bankalardan 4.500.000,00 TL kredi çekilmesine karar verilmiş olup, bu kararda kredi çekilmesi ile ilgili yetkilendirilen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil ŞERBETCİOĞLU’ na TEMLİK verilmesi ile ilgili yetki verilmediğinden kredi çekilmek istenen bankalar Belediyemizden temlik konması için yetki istemektedirler. Yukarıda izahı yapılan işlerin yapılabilmesi için bu kere 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince bankalardan 4.500.000,00 TL kredi çekilmesine, kredi ile ilgili işlemleri yapmaya ve çekilecek krediye TEMLİK vermeye Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ’a yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

                 Gündemde görüşülecek konu kalmadığından 2020 Ocak ayı meclis toplantısının 03.01.2020 Cuma günü saat 15.30’de yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir. 05.12.2019

 

              BAŞKAN                                         KATİP ÜYE                                       KATİP ÜYE

Osman TÜRKYILMAZ                                    Mustafa ÇETİN                                   Ülkü TOKSOY                               

            Belediyemiz meclisinin 05.12.2019 tarih ve 2019/13 sayılı olağan toplantısında alınan 4 adet karar 5393 sayılı kanunun 23.maddesi gereğince tasdik olunur. 05.12.2019            

                     

                                      

                                                                                                                              Osman TÜRKYILMAZ

                                                                                                                            Belediye Başkanı.