Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Yazı İşleri Müdürü - Zeki KURTARAN

15 Aralık 1981 yılında Kırıkkale’de doğdu. Kırıkkale Teknik Lisesinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Jandarma Okulundan mezun oldu. (2001). İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. (2016) Yüksek Lisansını, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Denetimi alanında tamamladı.(2021) Tekirdağ, Hakkari, Kütahya, Iğdır ve Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan çeşitli birimler emrinde görevlerde bulundu. (2001-2018) Konya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken kendi isteği ile istifa ederek Yahşihan Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur olarak göreve başladı. (2018) Halen Yahşihan Belediye Başkanlığı bünyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Zeki KURTARAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

       Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması, nikah akitlerinin yapılması ve Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevlerin iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

a)  Meri mevzuatın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, Meclis toplantı tutanaklarını tutar, gündemdeki dosyaları kayıt defterine işler, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis Kararlarının yazılımını sağlar, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis gündemini ve karar özetlerini internette yayınlatır. 
b)  Belediye encümenin çalışma koşullarını ve karar almasını sağlar. Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler. 
c)  Yazı İşleri Müdürlüğüne verilen yetkiler doğrultusunda, belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisinde sağlar.
d)  Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.