Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Ruhsat ve Denetim - Abdullah Oğuz

"20 Mayıs 1991 Yılında Kırıkkale’de doğan Abdullah OĞUZ, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale de tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi İktisat Bölümünü Fakülte 1.si olarak 2015 yılında tamamladı. Aynı yıl Çift Anadal programı ile İşletme Bölümü’nü de bitiren Oğuz 2019 Temmuz ayında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü Tezli Yüksek Lisansını tamamladı.2015-2016 yıllarında Yedek Subay olarak askerlik görevini yerine getirdi. 2016 yılı Nisan ve 2019 yılı Nisan ayları arasında özel firmalarda Finans Sorumlusu olarak görevler üstlendi.2019 yılı Mayıs ayından itibaren Yahşihan Belediyesinde çalışmaktadır. Ruhsat ve Denetim Memurluğunda Ruhsat Sorumlusu olarak 2020 yılı mayıs ayına kadar görevini yürüten Oğuz  bu tarihten itibaren Yahşihan Belediyesi Satınalma Birim Sorumlusu olarak görevlendirilmiş  ve bu görevini Mart 2021 e kadar sürdürmüştür. Mart 2021 itibari ile tekrar Ruhsat ve Denetim Memurluğu Ruhsat Sorumlusu görevine getirilmiştir. Oğuz Evli ve 1 Çocuk babasıdır."

 

BİRİM TANIMI:

Ruhsat ve Denetim Memurluğu;Belediye
Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Polis ve Salahiyet
Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve İlgili Kanunlar, Kararname, Yönetmelik ve
talimatnameler ile Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarının ilgilendirdiği konuları planlı
programlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan birimdir.

GÖREVLERİ:

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini
ruhsatlandırmak,
b) İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli
yaptırımlar uygulamak,
c) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre İşyerlerine “hafta tatili ruhsatı” düzenlemek.
d) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını
düzenlemek,
e) 2464 Sayılı Gelirler Kanununa göre yapılan alınan harçları tahakkuk ettirmek,
f) İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Zabıta ,Fen İşleri , İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden
incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak.
g) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
yapmak,
h) Müdürlük arşivlemesini yapmak,
i) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim
veya kuruluşlara yönlendirmek,
j) Ruhsatsız Umuma Açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar
ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit
edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak
amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek.
k) Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında
gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili
kurumu bilgilendirmek.
l) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli
denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek.
m) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
n) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
o) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin
komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
p) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
yapmak.