Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Proje Geliştirme ve Ar-Ge Birimi - Serdarhan Tetik

10 Mart 1995 Kırıkkale’de doğdu. Lise öğrenimini Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde Başlayan eğitim hayatını(2014) yatay geçiş yaparak Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü Tamamladı(2020). Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümüne başlayıp tamamladı(2021). 2019 yılında belediyedeki görevine başladı ve çeşitli görevlerde bulundu. Aktif olarak Proje Geliştirme ve Ar-Ge birimi görevini yürütmekte.

 

BİRİM GÖREVİ

Madde 1 – Belediye çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanmasını ve arttırılmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek.

Madde 2 – Belediye sınırları içinde kalan bölgelere ait proje haritasına çıkartmak, ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirmek.

Madde 3- Yeni hizmet alanları ile ilgili araştırmalar yapmak ve belediyede uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütmek.

Madde 4- Belediyenin yaratıcı, yenilikçi hizmetlerinin projeler ile arttırılmasını sağlamak.

Madde 5- Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek müdürlüğün çalışma alanı ile konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılır, görüş bildirir ve gerektiğinde organize eder ya da ettirir.

Madde 6- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile AR-GE merkezi arasında, iletişim işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.

Madde 7- Paydaşların aktif üretici ve kullanıcı olarak yapılacak çalışmalara katılımlarını arttırmak amacıyla işbirlikleri kurmak ve katılım platformları geliştirmek

Madde 8- Gerçekleştirilen yenilikçi projelerin kayıt altına alınması ve etkin olarak iletişimini sağlamak

Madde 9- Kuruma projelerin etkin olarak yönetiminin sağlanması ve bu konudaki yetkinlerin kazandırılması amacıyla oluşturulabilecek proje takımlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ile birlikte planlamasını sağlamak.

Madde 10- Belediye kolektif yaratıcılık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Madde 11- Kurumda yürütülen diğer çalışma ve projelere araştırma desteği vermek

Madde 12- Fikir toplama sisteminin koordinasyonunu ve oluşturabilecek proje çalışma gruplarına fikirlerin dağıtımını sağlamak.

Madde 13- Ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak takip etmek, ilgili hibe programlarını incelemek.

Madde 14- Belediyenin başvuru yapabileceği hibe programlarını detaylı inceleyerek değerlendirmek, proje teklif çağrıları ve ortaklık fırsatları ile ilgili belediye birimlerini bilgilendirmek

Madde 15- Stratejik plan, mevcut ve potansiyel faaliyet alanları, yurtiçi ve yurtdışı proje örnekleri, ulusal ve bölgesel planlardaki öncelikler dikkate alınarak fonlanabilecek olası proje konuları geliştirmek.

Madde 16- Hibe programının konusu ile ilgili alanda faaliyet gösteren ilgili müdürlük ve üst yönetici ile olası proje konuları ile ilgili görüşerek, ihtiyaçlar doğrultusunda proje konusunu netleştirmek.

Madde 17- Hibe proje başvurusunu ilgili müdürlük (yürütücü birim) ile birlikte fon programlarının formatında hazırlamak / hazırlanmasını koordine etmek.

Madde 18- Projenin yanı sıra başvuruda sunulacak ek belgelerin temin edilmesi / hazırlanması ve hibe sağlayacak kuruluşa sunulmasını sağlamak.

Madde 19- Proje teklifinin değerlendirme sürecinin takibini yapmak, proje hibe almaya hak kazanması ile birlikte hibe sözleşmesi öncesinde projeyi ilgili müdürlüğe (yürütücü birim) iletmek

Madde 20- Proje yürütücüsü birime projenin yürütülmesi aşamasında destek olmak.

Madde 21- Belediyemizin katılmasına karar verilen büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve uluslararası proje ortaklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek.

Madde 22- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör ile koordineli olarak projeler oluşturmak, gelen proje ortaklık taleplerini incelemek.

Madde 23- Belediyemizin ilgili alanda faaliyet gösteren birimleri ile koordinasyon sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında belediyemizce yapılacak işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek.

Madde 24- Hibe projeleri ile ilgili olası proje ortaklıkları kurmaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek.

Madde 25- Belediyede dış kaynaklı fon programları, proje yazma ve yürütme konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Madde 26- Belediyemiz tarafından uygulanmış ve /veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapmak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden belirlenenlere belediye adına başvuruda bulunmak ve proje bazlı ödül başvurusu yapacak birimlere destek olmak.

Madde 27- Belediyenin Kurumlar Sosyal Sorumluluk Politikasını oluşturarak uygulanmasını sağlamak, bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını koordine etmek ve bu konudaki yenilikçi ve iyi uygulamaları takip etmek ve belediyede yayılımını sağlamak.

Madde 28- Ulusal ve uluslararası ağlara üyelik için gerekli süreçleri izlemek ve üyelik sonrasında yapılan çalışmaları koordine etmek, üyelik sürecinden elde edilen bilgi ve verilerin belediye süreçlerine aktarılmasını sağlayacak çalışma ve yöntemleri belirlemek.

Madde 29- Dünya genelinde kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki innovasyon, AR-GE ve girişimcilik alanındaki faaliyet ve projeleri araştırmak. Belediye hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç innovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak. Bu araştırmaları değerlendirerek yeni ve yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak. Özellikle AR-GE innovasyon ve girişimcilik akanında var olan gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği bilgiler çerçevesinde belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek.

Madde 30- Müdürlük tarafından yürütülecek çalışmalar için gerektiğinde dışarıdan, danışmanlık, rehberlik, eğitim, denetim hizmeti alm