Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Park ve Bahçeler Müdürü - Celal Yıldırım

1977 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlkokulu Mersin’de ortaokul ve liseyi Kırıkkale’de okudu. 1998 – 1999 yılları arasında Ankara’da vatani görevini tamamladı. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale MYO İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. 2004 – 2009 yılları arasında özel sektörde mimarlık bürosunda çalıştı.  2009 yılında Yahşihan Belediyesinde sözleşmeli memur olarak çalışmaya başladı. 2010- 2011 yılları arasında Yahşihan Belediyesi Fen İşleri müdürü ve 2012 – 2019 yılları arasında Yahşihan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü, 2020 yılında Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürü olarak görev yaptı. Halen Yahşihan Belediyesi Park ve Bahçeler Birim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)

b) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.

c) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanmasını yapmak, yaptırmak.

ç) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.

d) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar yapılmasına yardımcı olmak.

f) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli aydınlatıcı bilgileri vermek.

g) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

ğ) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak.

ı) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.

h) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.

i) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.

j) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek

k) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.

l) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

m) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

n) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular v.b kullanarak bu alanları koruma altına almak.

o) Parklara konulacak park donatıların (oyun aletleri, banklar, piknik masası, kent mobilyaları v.b.)  hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.

ö) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla ağaç, çalı, çiçek dikimi, boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

p) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi ve güvenlik kulübeleri yapmak veya yaptırmak.

r) Bölgemizde, müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.

s) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları zabıt varakası düzenleyerek bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.

ş) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak veya yaptırmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.

t) Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.

u) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.

ü) Alımı, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.

v) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun oluşturacağı anlaşılan hususların tespiti halinde, uygulama yapılmadan önce ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.

y) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak

z)Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.