Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü - Kubilay Kayır

GÖREVLERİ:

a)    Entegre Atık yönetimi planına göre ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, tehlikeli atıkların, bitkisel atık yağların, atık pil  ve akümülatörlerin, madeni atık yağların, elektrikli ve elektronik eşyaların atıkların, ömrünü tamamlamış lastiklerin ve diğer atıkların yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda toplanması, geri dönüşümü veya bertarafını yapmak/yaptırmak,

b)    Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak ve sorunlara çözüm bulmak,

c)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

d)    Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları,