Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü - Kubilay Kayır

1985 yılında Kırıkkale de doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Kırıkkale Atatürk ilkokulunda tamamladı. 2003 yılında Kırıkkale Atatürk sağlık meslek lisesi Çevre Sağlığı bölümünden mezun oldu. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Mezun oldu. Memuriyet hayatına 2008 senesinde Aksaray İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Memur olarak başladı. Daha sonra sırası ile Kırıkkale/Keskin (2010-2012) ve Kırıkkale/Yahşihan (2012-2018)ilçelerinde nüfus memurluğu görevinde devam etti. 2018 senesinde İçişleri Bakanlığının açmış olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak Kırıkkale Valiliğine Şef olarak atandı. (2018-2020) 2020 yılında Yahşihan Belediye Başkanlığına naklen geçiş yaptı ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca açılan unvan değişikliği sınavını kazanarak mühendis kadrosuna atandı. Halen Yahşihan Belediye Başkanlığındaki görevine devam etmekte olup Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vekâlet etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

Yahşihan Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Yahşihan Belediyesi sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir kent ve çevre oluşturulabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;

1- Yahşihan Belediyesi sınırları içerisindeki evsel katı atık toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların semt pazarlarının süpürülmesi, yıkanması, temizlenmesi, Yer altı çöp toplama sistemlerinin planlanması ve yapılmasını sağlamak, İbadet yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak.

2- Mahalle aralarında halk sağlığını tehdit eden, çevrede kötü görüntü kirliliğine neden olan boş arsalarda temizleme çalışması yapmak,

3-5199 sayılı kanun kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması ve ıslahı konusunda iş ve işlemleri barınak şartlarında yapmak veya yaptırmak,

4- Sahipsiz sokak hayvanlarına barınmakta ve besleme noktalarında mama desteği sağlamak,

5-Katı Atık bertaraf tesisleri ve tıbbi atık tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek,

6-Baraj ve göl etrafındaki çöplerin toplanmasını sağlamak,

7-Doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak,

8-Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek,

9-Vatandaşlardan yazılı, sözlü veya elektronik ortam vasıtası ile gelen istek ve şikayetleri yerinde inceleyerek şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamak,

10-Karla mücadele çalışmalarında Başkanlık talimatları doğrultusunda, ekiplerin ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalara katılmalarını sağlamak,

11-Belediye sınırları içerisinde sivrisinek ve karasineğe karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamak,

12-Çöp konteynerlerinin bedel karşılığında konut, özel kurum ve işletmelere verilmesini sağlamak,

13-Kamu kuruluşlarının ve ortak kullanım alanlarının çöp konteyner taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

14-Çöp konteynerlerinin tamir-bakımının yapılmasını sağlamak,

15-Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımı sağlamak,

16-Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerinin yapılmasını sağlamak,

17-İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek.

18- Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları

19- Bitkisel atık yağların kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlamak.

20-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak,

21-Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak,

22- Belediye Başkanınca verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.