Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Ocak 2020 Meclis Kararları

MECLİS KARARLARI

 

  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2020 yılı Ocak ayı toplantısını yapmak üzere 03.01.2020 Cuma günü saat 15.30’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Odasında, Başkan Osman TÜRKYILMAZ’ ın başkanlığında 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.             

               Yapılan yoklamada meclis üyelerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Başkan Osman TÜRKYILMAZ Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 05.12.2019 tarih ve 13 sayılı Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunmasını söyledi. 05.12.2019 tarih ve 13 sayılı olağan meclis toplantısında alınan 79,80,81 ve 82 nolu karar özetlerinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddeleri okunarak toplantıya başlandı.

 

              GÜNDEM :

              1- 2020 Mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi,

              2- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

              3- Meclis huzur haklarının belirlenmesi

              4- Denetim komisyonu üyesi seçilmesi

              5- Arsa satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi

             6- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi

 7- Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi

 8- Hibe Araç alımının görüşülmesi