Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Mobil Parkomat Kurulumu ve İşletilmesi İhalesi

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yenişehir Mah. Devlet BAHÇELİ Cad.(241-284/1) Sokakları arası ve Devlet BAHÇELİ Cad.-Kazım KARABEKİR Cad. arasındaki alana 3 (üç) yıllığına “Mobil Parkomat Kurulumu ve İşletilmesi” kiralama işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yenişehir Mah. Devlet BAHÇELİ Cad.(241-284/1) Sokakları arası ve Devlet BAHÇELİ Cad.-Kazım KARABEKİR Cad. arasındaki alana 3 (üç) yıllığına “Mobil Parkomat Kurulumu ve İşletilmesi” kiralama ihalesi 10.11.2021 tarihinde, saat 09:10’da Yahşihan Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU YER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

 

 

Yenişehir Mah. Devlet BAHÇELİ Cad.(241-284/1) Sokakları arası ve Devlet BAHÇELİ Cad.-Kazım KARABEKİR Cad. arasındaki alan

 

10.407,00 TL

 

312,21 TL

 

09:10

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 09.11.2021 saat 17:00’a kadar Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhale Evrakları

 

 

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.