Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

Meclis Kararları 03.04.2017

MECLİS KARARLARI

 

  Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2017 yılı Nisan ayı toplantısını yapmak üzere 03.04.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis toplantı Salonunda, Başkan Ahmet SUNGUR’ un başkanlığında yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.             

 Yapılan yoklamada meclis üyelerimizin tamamının toplantıda hazır bulunmaları ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. Başkan Ahmet SUNGUR toplantı gündeminde bulunmayan hibe araç alınmasının gündeme alınmasını teklif etti. Bu teklifin gündeme alınması için 5393 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yapılan oylamada oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.

Başkan Ahmet SUNGUR gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce 5393 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince Belediyemiz meclisinin 02.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile oluşturulan Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından Belediyemiz 2016 yılı iş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucunda hazırlanan denetim raporu Denetim Komisyonu Başkanı Mustafa ALAN tarafından meclisimize okundu.