Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2020 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.YAHŞİHAN BELEDİYESİ                                                              MECLİS KARAR KAĞIDI

KARAR TARİHİ:05.03.2020                                                         

TOPLANTI SAYISI : 3

TOPLANTI SAATİ : 15.30  

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı-Soyadı

 Başkan:Osman TÜRKYILMAZ Belediye Başkanı

 Üyeler: Ulvi Murat KÖKSAL, Behzat KOÇDOĞAN, Mustafa ÇETİN, Ülkü 

 TOKSOY, Hakan ŞANSAL, Nihat ÖZDİYAR, Hüseyin ÇAVDAR, Samiye  

 TÜRKYILMAZ, Atila GÜRSES, Ömer ÇETİN, Bülent  DELİCE, Memiş

 ŞENSOY, İbrahim AKTUĞ…

 

       

 

MECLİS KARARLARI

 

Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek, 2020 yılı Mart ayı toplantısını yapmak üzere 05.03.2020 Perşembe günü saat:15.30’da Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Başkan Osman TÜRKYILMAZ’ ın başkanlığında 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince toplandı.             

Yapılan yoklamada Metin KARAKUŞ ve Uğur AKÇADAĞ hariç tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ Belediyemizdeki Müdürlük kadrolarında bazı değişiklikler olduğunu bildirerek, Belediyemiz İtfaiye Müdürü Abdullah OĞAN’ in Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne,  İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna ise Erol LÜY’ün atandığını 5393 sayılı kanunun 49.maddesi Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü gereğince bilgilerinize sunuyorum dedi. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 06.02.2020 tarih ve 2 sayılı Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunmasını söyledi. 06.02.2020 tarih ve 2 sayılı Olağan meclis toplantısında alınan 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 nolu karar özetlerinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddeleri okunarak toplantıya başlandı.

 

              GÜNDEM :

              1- Müdürlük Alt Birimlerinin Oluşturulması.

              2- Parka İsim verilmesinin görüşülmesi.

              3- İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.

              4- İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.

              5- İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.

             6- İmar Plan Notunun görüşülmesi.            

 

KARAR NO–20: Belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren, 7099 sayılı ve 15/02/2018 tarihli Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezî bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu itibarla Belediyemiz 04.02.2019 tarihinden itibaren e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başlamış olup, Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız ve Belediyemiz Müdürlükleri e-imza kullanarak yazışmalarını sistem üzerinden yapmaya başlamıştır.

Ancak e-imza alınamayan ve yazışmalarını sistem üzerinden yapmayan birimlere yazışma yapabilmeleri için Basın Yayın, Öğrenci İşleri ve Hukuk Birimi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünün alt birimi olarak Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine (KAYSİS) işlenmesi hususunda yapılan işaretle oylamada mecvudun oybirliği ile kabul edildi.

  

 

 

 

 

KARAR NO-21: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 24.02.2020 tarih ve E.696 sayılı Parka İsim verilmesi konulu yazısı ile İlçemiz Alaaddin Mahallesi 16 ve 17. adanın kuzeyinde 11. adanın güneyinde bulunan Belediyemize ait parka 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesine istinaden Şehit Polis Memuru Mustafa NOHUT’un isiminin verilmesi için meçlişçe görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur.

Polis Memuru olarak görev yapmakta iken, 15 Aralık 2015 tarihinde görev yaptığı Diyarbakır İlinin Silvan İlçesine bağlı Oğuzlar köyü yakınında zırhlı aracın mayına basması sonucu şehit olan Mustafa NOHUT isminin yaşatılması ve ailesine manevi destek olunması amacıyla 5393 sayılı kanunun 81.maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.Hükmü gereğince İlçemiz Alaaddin Mahallesi 16 ve 17. adanın kuzeyinde 11. adanın güneyinde bulunan Belediyemize ait parka Şehit Polis Memuru Mustafa NOHUT isminin verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO-22: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 31.01.2020 tarih ve E.381 sayılı İmar Plan Tadilatı konulu yazısı ile Yenişehir Mahallesi I30-B-15-A-4-C ve I30-B-15-D-1-B numaralı İmar Plan paftaları içerisinde kalan 277 Ada güneybatı yönünde bulunan alanda plan değişikliği yapılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur.

Talep; Belediye Meclisi’nin 06.02.2020 tarihli toplantısında alınan 2020/16 sayılı kararı ile incelenip değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmiş, komisyon 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi kapsamında çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış olduğu raporu Belediye Meclisi’ne sunmuştur.

Konu ile ilgili yapılan görüş ve açıklamaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan işari oylama neticesinde; Yenişehir Mahallesi I30-B-15-A-4-C ve I30-B-15-D-1-B numaralı İmar Plan paftaları içerisinde kalan 277 Ada güneybatı yönünde bulunan alanda plan değişikliği yapılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi kanun ve yönetmelik çerçevesi gereğince Komisyondan geldiği şekliyle İmar plan tadilatı yapılmasına “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (c) bendine göre mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO-23: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 31.01.2020 tarih ve E.385 sayılı Revizyon İmar Planı konulu yazısı ile Alaaddin Mahallesi I30-B-19-D-2 numaralı İmar Plan paftaları içerisinde kalan mevcut İmar planına ek ilave İmar planı yapılarak Hayvan Barınağı ve Belediye Hizmet alanı yapılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur.

Talep; Belediye Meclisi’nin 06.02.2020 tarihli toplantısında alınan 2020/17 sayılı kararı ile incelenip değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmiş, komisyon 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi kapsamında çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış olduğu raporu Belediye Meclisi’ne sunmuştur.

Konu ile ilgili yapılan görüş ve açıklamaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan işari oylama neticesinde; Alaaddin Mahallesi I30-B-19-D-2 numaralı İmar Plan paftaları içerisinde kalan mevcut İmar planına ek ilave İmar planı yapılarak Hayvan Barınağı ve Belediye Hizmet alanı yapılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kanun ve yönetmelik çerçevesi gereğince Komisyondan geldiği şekliyle İmar planına ek ilave İmar planı yapılmasına “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (c) bendine göre mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO-24: Kırıkkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 08.02.2020 tarih ve 754 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2020 tarih ve E.742 sayılı İmar Plan Tadilatı konulu yazısı ile I30-B-15-C-4-D pafta arasında kalan ekli krokide belirtilen 600 m2 alan park alanından çıkartılarak Sağlık alanı olarak ayrılması ve tahsis edilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi kanun ve yönetmelik çerçevesine göre meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur.

Talep; Belediye Meclisi’nin 05.03.2020 tarihli toplantısında değerlendirilerek konuyla ilgili yapılan görüş ve açıklamaların ardından oylamaya geçildi.

Yapılan işari oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait I30-B-15-C-4-D pafta arasında kalan ekli krokide belirtilen 600 m2 alanın park alanından çıkartılarak Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlık Merkezi yapılmak şartıyla Sağlık alanı olarak ayrılmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (d) bendine istinaden bedelsiz olarak 25 yıllığına “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (h) bendine göre” tahsisine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO-25:Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.02.2020 tarih ve E.755 sayılı İmar Planları konulu yazısı ile 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 resmi gazetede yayımlanan 7221 numaralı kanunun MADDE 13 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” Denilmektedir. İlçemiz İmar planında plan notlarına uygun olarak yençok: serbest olarak belirtilmiş tüm notlar yençok: 45,50 metre olarak uygulanması hususundaki konunun meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur.

Talep; Belediye Meclisi’nin 05.03.2020 tarihli toplantısında değerlendirilerek konuyla ilgili yapılan görüş ve açıklamaların ardından oylamaya geçildi.

Yapılan işari oylama neticesinde; İlçemiz İmar planında plan notlarına uygun olarak yençok: serbest olarak belirtilmiş tüm notlar yençok: 45,50 metre olarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO-26: Meclis üyelerimizden Uğur AKÇADAĞ’ın Belediyemize vermiş olduğu 1076 kayıt numaralı dilekçesi ile şehir dışında olacağından dolayı 05.03.2020 tarihinde gerçekleşecek olan Meclis Toplantısına katılamayacağını bildirmiştir.

Talep; Belediye Meclisi’nin toplantısında değerlendirilerek oylamaya geçildi.

Yapılan işari oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine istinaden Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.”  hükmü gereğince mevcudun oybirliği ile izinli sayılmasına karar verildi.

                             Başkan Osman TÜRKYILMAZ gündemde görüşülecek konu kalmadığını 2020 Nisan ayı Olağan Meclis toplantısının 02.04.2018 Perşembe günü saat 15.00’ da Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacağını belirterek toplantıya son verildi. 05.03.2020

 

 

 

                 BAŞKAN                                    KATİP ÜYE                                        KATİP ÜYE

      Osman TÜRKYILMAZ                       Mustafa ÇETİN                                   Ülkü TOKSOY

 

 

 

            Belediyemiz meclisinin 05.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı toplantısında alınan 7 adet karar 5393 sayılı kanunun 23.maddesi gereğince tasdik olunur.

 

 

 

                                                                                                                              Osman TÜRKYILMAZ

                                                                                                                             Belediye Başkanı